Fritz Karl, Elena Uhlig

Shooting mit Fritz Karl und Elena Uhlig, Salzkammergut in der Nähe des Traunsees.

Fritz Karl Elena Uhlig Fritz Karl Elena Uhlig Fritz Karl Elena Uhlig Fritz Karl Elena Uhlig